RENO DELICATO
-

Li Chacail y li bouc

On capitan Chacail, y bromine bor blisir,
Afic son zami bouc, qui son di corne kebir (1)
Ci loui la ni voir pas, il en a di lounittes,
II it on peu coillon, y mime blous qui bite.
Li chacail digourdi, la coni dans li coins,
Cit on gran carottier, volor quan y bisoan.
Comme y fi chaud bocoup, quand y viendra li soir
Li chacail y li bouc, y son bisoan di boir ;
Y discend dans one poui, y boir comme por souli.
One fois qui son finitt", li chacail y vouli
tôt souite sortir di poui : - "Ji crois qui ji bian bu
"Qui son dire à cit bouc ; blous qui jana voulu.
"Maji pense qui bisoan qui nos sortons bian vite.
"Live vot pieds en haut, y aussi ton la tite,
"Y mit lo bri di mour ; ji monti sor vot dos
"Y ji fir mon bossible por ji sortir biantôt.
"Apri paror l'honnor, ji donne la main bor toi
"Borqui ti sorte aussi, y ti marche afic moi".
-"Comme ti la connis bian, comme ti yana l'compas
"Ji sarche bian lontan, pit-itreji trove pas
"One macanique comme ça. Ti yana one bon tite
"Voilà ji souis blasi, dipiche vos sortir vite",
Qui loui ripond li bouc. Li chacail sort di poui :
- "Pas bisoan qui ti ya, one barbe di sapor
"Borqui ti sois coillon, kif kif el guemmor(2)'
Borquoi qui ti discend, sans porter one scalier
"Bor sortir di cit poui, matnant ti po t'fouiller.
"Voilà, ji soui sorti, moi ji vos di bojor.
"Travail, fi quis qui peut, por qui ti soye dihors ;
"Moi j'en a pas l'temps, borji ti donne la main,
"J'en a one grand broci, ji va plaidé douman.
"Bisouanji mi trovi, ci soir à la mison,
"Ji priera li mon Dio, ti sorte di cit brison".

MORALE
Quand ti march'ra la rote, si ti a soif bocoup,
Ti rigard'ra li poui, si yana one scalier
Barc' qui si yana pas, bisouan qui ti penser
Quis qui vian, quand ti boir, vos sortir di cit trou.

(1) Grande -(2) Comme la lune

Photo Michel Berna

Collectif des Guelmois site Internet GUELMA-FRANCE